Class - XII

 

SlNo Name Year %
1 Swetapadma Mishra 2010 76.00%
2 Arpitapritam Mishra 2011 73.40%
3 Subhamshree 2012 80.80%
4 Punyaprabha Jena 2013 91.40%

 

Class X

 

SlNo Name Year % marks or CGPA from 2010 onwards
1 Sabir Kumar Raj 2008 90.80%
2 Pratyush Kashyap Panda 2009 85.00%
3 Ajay Kumar Marandi 2010 9.4
4 Rajat Kumar Das 2010 9.4
5 Subhamshree 2010 9.4
6 Punyaprabha Jena 2011 10
7 Sidhant Mishra 2011 10
8 Adya Kar 2012 10
9 Jyotirmayee Das 2012 10
10 Tarini Prasad Puhan 2012 10
11 Saswat Mohanty 2013 10
12 Prasant Mahanta 2013 10
13 Bharati Saikrupa 2013 10
14 Subhra Saswatika 2013 10
15 Vikas Samal 2013 10